Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

102,63 €

Pressupost inicial

4,42 M€

% sobre el total del press.

5,46 %

Mitjana despesa provincial

7,52 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 21,41% 947.140 €
Urbanisme 25,56% 1,13 M€
Habitatge 0,79% 35.000 €
Vies públiques 52,24% 2,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,65% 1,27 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,43% 1,97 M€
Transferències corrents 0,34% 15.000 €
Inversions reals 25,79% 1,14 M€
Transferències de capital 0,79% 35.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació