Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

99,85 €

Pressupost inicial

4,3 M€

% sobre el total del press.

5,31 %

Mitjana despesa provincial

6,38 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Abastament domiciliari d'aigua potable 1,16% 50.000 €
Recollida,gestió i tractament de residus 38,12% 1,64 M€
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública 31,36% 1,35 M€
Cementiri i serveis funeraris. 1,33% 57.400 €
Enllumenat públic 1,97% 85.000 €
Altres serveis de benestar comunitari 26,05% 1,12 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,93% 986.955 €
Despeses corrents en béns i serveis 69,70% 3 M€
Transferències corrents 0,37% 16.000 €
Inversions reals 7,00% 301.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat