Recollida,gestió i tractament de residus

Despesa pres. / hab.

38,08 €

Despesa pressupostada

1,64 M€

% sobre el total del press.

4,05 %

Mitjana despesa provincial

1,78 M€

Sobre aquesta partida

Hi ha tres programes relacionats amb la recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 84,77% 1,39 M€
Inversions reals 15,23% 250.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat