Altres serveis de benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

26,02 €

Despesa pressupostada

1,12 M€

% sobre el total del press.

2,77 %

Mitjana despesa provincial

582.309,85 €

Sobre aquesta partida

Altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 88,02% 986.955 €
Despeses corrents en béns i serveis 10,42% 116.800 €
Transferències corrents 1,43% 16.000 €
Inversions reals 0,13% 1.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat