Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

108,07 €

Despesa pressupostada

4,66 M€

% sobre el total del press.

11,50 %

Mitjana despesa provincial

2,65 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 57,99% 2,7 M€
Participació ciutadana 1,35% 63.035 €
Imprevistos i funcions no classificades 40,65% 1,89 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 64,99% 3,03 M€
Despeses corrents en béns i serveis 27,86% 1,3 M€
Transferències corrents 1,67% 77.895 €
Inversions reals 5,48% 255.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat