Administració general

Pressupost inicial / hab.

62,65 €

Pressupost inicial

2,7 M€

% sobre el total del press.

3,33 %

Mitjana despesa provincial

3,67 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,71% 1,77 M€
Despeses corrents en béns i serveis 27,59% 745.304 €
Inversions reals 6,70% 181.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació