Seguretat i mobilitat ciutadana

Despesa pres. / hab.

49,41 €

Despesa pressupostada

2,13 M€

% sobre el total del press.

5,26 %

Mitjana despesa provincial

2,24 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana. També inclou els que l’Ajuntament ha de fer per col·laborar amb altres administracions en suport dels serveis de protecció i defensa civil, emergències, prevenció i extinció d'incendis, accions destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, i les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 93,27% 1,99 M€
Seguretat i ordre públic 6,73% 143.256 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,77% 1,95 M€
Despeses corrents en béns i serveis 6,64% 141.431 €
Transferències corrents 0,09% 1.825 €
Inversions reals 1,50% 32.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat