Esport

Pressupost inicial / hab.

24,30 €

Pressupost inicial

1,06 M€

% sobre el total del press.

2,67 %

Mitjana despesa provincial

857.842,52 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 21,73% 230.834 €
Promoció i foment de l'esport 22,56% 239.677 €
Instal·lacions esportives 55,71% 591.760 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,73% 230.834 €
Despeses corrents en béns i serveis 55,07% 584.941 €
Transferències corrents 9,30% 98.760 €
Inversions reals 13,91% 147.736 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació