Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

238,21 €

Pressupost inicial

10,41 M€

% sobre el total del press.

26,15 %

Mitjana ingrés provincial

11,95 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 79,87% 8,32 M€
De comunitats autònomes 17,48% 1,82 M€
D'entitats locals 2,62% 272.425 €
D'empreses privades 0,02% 2.500 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació