Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

50,32 €

Pressupost inicial

2,22 M€

% sobre el total del press.

5,00 %

Mitjana despesa provincial

180.201,58 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Per exemple, construcció i millora de carreteres i camins veïnals, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Carreteres 17,11% 379.552,45 €
Altres infraestructures 82,89% 1,84 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 1,35% 30.000 €
Inversions reals 98,65% 2,19 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació