Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

100,40 €

Pressupost inicial

4,43 M€

% sobre el total del press.

9,99 %

Mitjana despesa provincial

2,55 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 25,68% 1,14 M€
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 8,58% 379.891,94 €
Transport públic 4,66% 206.172 €
Infraestructures 50,12% 2,22 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 10,96% 485.090,54 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 5,73% 253.697,48 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,93% 572.180 €
Transferències corrents 6,65% 294.277 €
Inversions reals 74,69% 3,31 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat