Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

226,17 €

Pressupost inicial

9,97 M€

% sobre el total del press.

22,49 %

Mitjana despesa provincial

6,47 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 10,67% 1,06 M€
Serveis de caràcter general 64,55% 6,44 M€
Administració financera i tributària 7,49% 746.608,83 €
Transferències a altres administracions públiques 17,30% 1,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,38% 4,52 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,87% 3,18 M€
Despeses financeres 1,45% 145.000 €
Transferències corrents 18,40% 1,83 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 1,89% 188.355 €
Inversions reals 1,00% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat