Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.171.460,04 € 96,79 € 11,59 %
Serveis públics bàsics 10.807.881,99 € 250,79 € 30,03 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.425.311,47 € 149,09 € 17,85 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.133.590,18 € 142,32 € 17,04 %
Actuacions de caràcter econòmic 1.102.831,02 € 25,59 € 3,06 %
Actuacions de caràcter general 7.354.078,39 € 170,64 € 20,43 %
Total 35.995.153,09 € 835,23 €