Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

149,09 €

Pressupost inicial

6,43 M€

% sobre el total del press.

17,85 %

Mitjana despesa provincial

2,71 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 54,31% 3,49 M€
Serveis socials i promoció social 33,43% 2,15 M€
Foment de l'ocupació 12,26% 788.007,6 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 76,26% 4,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 14,00% 899.685 €
Transferències corrents 8,40% 539.500 €
Actius financers 1,35% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat