Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

49,84 €

Pressupost inicial

2,15 M€

% sobre el total del press.

5,97 %

Mitjana despesa provincial

2,25 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 21,21% 455.518,47 €
Assistència social primària 23,67% 508.425 €
Promoció social 35,00% 751.640,4 €
Assistència a persones dependents 20,12% 432.120 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,10% 839.723,87 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,76% 682.030 €
Transferències corrents 25,12% 539.450 €
Actius financers 4,03% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat