Assistència social primària

Despesa pres. / hab.

11,80 €

Despesa pressupostada

508.425 €

% sobre el total del press.

1,41 %

Mitjana despesa provincial

1,04 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 18,15% 92.295 €
Transferències corrents 64,83% 329.630 €
Actius financers 17,01% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat