Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

250,79 €

Pressupost inicial

10,81 M€

% sobre el total del press.

30,03 %

Mitjana despesa provincial

11,8 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 18,72% 2,02 M€
Habitatge i urbanisme 29,29% 3,17 M€
Benestar comunitari 38,42% 4,15 M€
Medi ambient 13,58% 1,47 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,78% 4,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 61,22% 6,62 M€
Transferències corrents 0,38% 40.900 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat