Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

73,44 €

Pressupost inicial

3,17 M€

% sobre el total del press.

8,79 %

Mitjana despesa provincial

3,8 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 26,89% 851.238,71 €
Urbanisme 4,07% 128.795 €
Vies públiques 69,04% 2,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,37% 1,15 M€
Despeses corrents en béns i serveis 64,37% 2,04 M€
Transferències corrents 0,55% 17.350 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació