Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

34,06 €

Pressupost inicial

1,47 M€

% sobre el total del press.

4,08 %

Mitjana despesa provincial

790.400,97 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 7,37% 108.185,06 €
Parcs i jardins 86,21% 1,27 M€
Protecció i millora del medi ambient 6,16% 90.350 €
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 0,26% 3.800 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 7,37% 108.185,06 €
Despeses corrents en béns i serveis 92,30% 1,35 M€
Transferències corrents 0,33% 4.850 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació