Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

96,35 €

Pressupost inicial

4,15 M€

% sobre el total del press.

11,54 %

Mitjana despesa provincial

3,12 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Abastament domiciliari d'aigua potable 1,08% 45.000 €
Recollida,gestió i tractament de residus 33,30% 1,38 M€
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública 36,17% 1,5 M€
Enllumenat públic 0,80% 33.250 €
Altres serveis de benestar comunitari 28,64% 1,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,36% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 74,23% 3,08 M€
Transferències corrents 0,41% 16.900 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat