Altres serveis de benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

27,59 €

Despesa pressupostada

1,19 M€

% sobre el total del press.

3,30 %

Mitjana despesa provincial

451.024,05 €

Sobre aquesta partida

Altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 88,55% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,03% 119.300 €
Transferències corrents 1,42% 16.900 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat