Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

170,64 €

Pressupost inicial

7,35 M€

% sobre el total del press.

20,43 %

Mitjana despesa provincial

6,09 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 9,00% 661.759,98 €
Serveis de caràcter general 62,71% 4,61 M€
Administració financera i tributària 11,61% 854.085,11 €
Transferències a altres administracions públiques 16,68% 1,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,05% 4,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 23,54% 1,73 M€
Despeses financeres 1,30% 95.500 €
Transferències corrents 18,11% 1,33 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat