Transferències a altres administracions públiques

Pressupost inicial / hab.

28,46 €

Pressupost inicial

1,23 M€

% sobre el total del press.

3,41 %

Mitjana despesa provincial

1,21 M€

Sobre aquesta partida

Transferències genèriques que fa l'Ajuntament a favor d'ens locals (Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal, associacions municipalistes) com participacions en ingressos, quotes de mancomunitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transferències a entitats locals territorials 98,67% 1,21 M€
Transferències a altres entitats locals 1,33% 16.340 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 100,00% 1,23 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat