Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

25,59 €

Pressupost inicial

1,1 M€

% sobre el total del press.

3,06 %

Mitjana despesa provincial

1,77 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 0,52% 5.700 €
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 31,08% 342.802,13 €
Transport públic 27,66% 305.057,53 €
Infraestructures 7,83% 86.400 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 32,90% 362.871,36 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,16% 233.324,02 €
Despeses corrents en béns i serveis 47,98% 529.175 €
Transferències corrents 27,16% 299.532 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat