Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

92,22 €

Pressupost inicial

4,04 M€

% sobre el total del press.

10,30 %

Mitjana despesa provincial

1,88 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 22,07% 890.755,2 €
Urbanisme 3,46% 139.510 €
Vies públiques 74,48% 3,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,22% 1,14 M€
Despeses corrents en béns i serveis 52,25% 2,11 M€
Transferències corrents 0,43% 17.280 €
Inversions reals 19,10% 771.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat