Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

38,52 €

Pressupost inicial

1,69 M€

% sobre el total del press.

4,30 %

Mitjana despesa provincial

672.559,43 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 4,93% 83.093 €
Parcs i jardins 85,83% 1,45 M€
Protecció i millora del medi ambient 8,90% 150.000 €
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 0,34% 5.775 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 4,93% 83.093 €
Despeses corrents en béns i serveis 86,26% 1,45 M€
Transferències corrents 0,29% 4.850 €
Inversions reals 8,53% 143.750 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació