Cultura

Pressupost inicial / hab.

34,96 €

Pressupost inicial

1,53 M€

% sobre el total del press.

3,91 %

Mitjana despesa provincial

1,52 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 47,13% 721.175,6 €
Biblioteques i arxius 6,22% 95.220,35 €
Museus i arts plàstiques 5,48% 83.800 €
Promoció cultural 28,02% 428.790 €
Festes populars i celebracions 13,15% 201.200 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,56% 299.246,95 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,76% 746.149 €
Transferències corrents 16,98% 259.790 €
Inversions reals 14,70% 225.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació