Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

26,82 €

Pressupost inicial

1,17 M€

% sobre el total del press.

3,00 %

Mitjana despesa provincial

212.632,83 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Per exemple, construcció i millora de carreteres i camins veïnals, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Carreteres 52,01% 610.532,62 €
Camins veïnals 39,48% 463.434,3 €
Altres infraestructures 8,52% 100.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 6,63% 77.850 €
Inversions reals 93,37% 1,1 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació