Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

43,76 €

Pressupost inicial

1,92 M€

% sobre el total del press.

4,89 %

Mitjana despesa provincial

2,4 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana. També inclou els que l’Ajuntament ha de fer per col·laborar amb altres administracions en suport dels serveis de protecció i defensa civil, emergències, prevenció i extinció d'incendis, accions destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, i les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 91,90% 1,76 M€
Seguretat i ordre públic 8,10% 155.055 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,60% 1,74 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,00% 153.300 €
Transferències corrents 0,09% 1.755 €
Inversions reals 1,31% 25.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació