Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

124,00 €

Pressupost inicial

5,51 M€

% sobre el total del press.

12,19 %

Mitjana despesa provincial

665.842,07 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 24,55% 1,35 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 27,48% 1,52 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 43,05% 2,37 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 4,91% 270.891,87 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació