Despeses en inversions de caràcter immaterial

Pressupost inicial / hab.

6,09 €

Pressupost inicial

270.891,87 €

% sobre el total del press.

0,60 %

Mitjana despesa provincial

84.486,88 €

Sobre aquesta partida

Despeses realitzades en un exercici que no s’han materialitzat en actius i són susceptibles de produir els seus efectes en exercicis futurs. Per exemple, estudis i treballs tècnics o concessions administratives, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Despeses en inversions de caràcter immaterial 88,60% 240.000 €
Despeses en aplicacions informàtiques 6,73% 18.229,87 €
Quotes netes interessos op. arrendament financer 4,67% 12.662 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació