Quotes netes interessos op. arrendament financer

Despesa pres. / hab.

0,28 €

Despesa pressupostada

12.662 €

% sobre el total del press.

0,03 %

Mitjana despesa provincial

47.243,56 €

Sobre aquesta partida

S'hi inclou l'import de les quotes fixades en els contractes d'arrendament financer quan s'hagi d'exercir l'opció de compra, corresponents a la recuperació del cost del bé i l'exercici pressupostari.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Despeses en inversions de caràcter immaterial.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat