Esport

Despesa pres. / hab.

64,36 €

Despesa pressupostada

2,89 M€

% sobre el total del press.

6,51 %

Mitjana despesa provincial

903.690,09 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 13,82% 398.917,45 €
Promoció i foment de l'esport 11,67% 336.845 €
Instal·lacions esportives 74,52% 2,15 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 13,82% 398.917,45 €
Despeses corrents en béns i serveis 17,38% 501.808 €
Transferències corrents 5,79% 167.260 €
Inversions reals 56,08% 1,62 M€
Transferències de capital 6,93% 200.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat