Instal·lacions esportives

Despesa pres. / hab.

47,96 €

Despesa pressupostada

2,15 M€

% sobre el total del press.

4,85 %

Mitjana despesa provincial

689.330,4 €

Sobre aquesta partida

Instal·lacions esportives.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Esport.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 15,44% 332.223 €
Inversions reals 75,26% 1,62 M€
Transferències de capital 9,30% 200.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat