Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

111,35 €

Pressupost inicial

5 M€

% sobre el total del press.

11,26 %

Mitjana despesa provincial

3,81 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 25,45% 1,27 M€
Urbanisme 5,89% 294.357 €
Habitatge 8,71% 435.200 €
Vies públiques 59,94% 2,99 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 64,48% 3,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 26,78% 1,34 M€
Transferències corrents 1,73% 86.592 €
Inversions reals 7,01% 350.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació