Vies públiques

Despesa pres. / hab.

66,74 €

Despesa pressupostada

2,99 M€

% sobre el total del press.

6,75 %

Mitjana despesa provincial

1,36 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de pavimentació i millora de la via pública: compra de materials, contractació d'empreses, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Accés als nuclis de població 7,39% 221.200,6 €
Pavimentació de les vies públiques 92,61% 2,77 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,10% 1,95 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,46% 1 M€
Transferències corrents 1,44% 43.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat