Pavimentació de les vies públiques

Despesa pres. / hab.

62,35 €

Despesa pressupostada

2,77 M€

% sobre el total del press.

6,25 %

Mitjana despesa provincial

1,43 M€

Sobre aquesta partida

Pavimentació de vies públiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Vies públiques.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 68,44% 1,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,55% 847.086 €
Transferències corrents 1,01% 28.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat