Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

39,15 €

Pressupost inicial

1,76 M€

% sobre el total del press.

3,96 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 12,72% 223.349,95 €
Parcs i jardins 74,87% 1,32 M€
Protecció i millora del medi ambient 12,41% 217.965 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 10,32% 181.349,95 €
Despeses corrents en béns i serveis 86,28% 1,52 M€
Transferències corrents 1,40% 24.610 €
Transferències de capital 1,99% 35.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació