Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

61,42 €

Pressupost inicial

2,79 M€

% sobre el total del press.

5,92 %

Mitjana despesa provincial

2,78 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 16,74% 467.557,75 €
Transport públic 14,53% 405.610 €
Infraestructures 46,74% 1,31 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 21,99% 614.160,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 15,56% 434.534,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 29,51% 824.005 €
Transferències corrents 8,73% 243.809 €
Inversions reals 46,20% 1,29 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat