Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

10,28 €

Pressupost inicial

467.557,75 €

% sobre el total del press.

0,99 %

Mitjana despesa provincial

800.705,94 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 25,44% 118.953,75 €
Comerç 53,83% 251.695 €
Ordenació i promoció turística 2,44% 11.409 €
Altres actuacions sectorials 18,29% 85.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,50% 95.843,75 €
Despeses corrents en béns i serveis 71,76% 335.515 €
Transferències corrents 7,74% 36.199 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació