Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

28,71 €

Pressupost inicial

1,31 M€

% sobre el total del press.

2,77 %

Mitjana despesa provincial

256.953,2 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Per exemple, construcció i millora de carreteres i camins veïnals, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres infraestructures 100,00% 1,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 16,32% 213.020 €
Transferències corrents 1,69% 22.000 €
Inversions reals 81,99% 1,07 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat