Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

116,54 €

Pressupost inicial

5,3 M€

% sobre el total del press.

11,24 %

Mitjana despesa provincial

4,34 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 1,87% 99.138,6 €
Serveis socials i promoció social 79,91% 4,23 M€
Foment de l'ocupació 18,22% 965.247,75 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,63% 2,52 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,85% 1,63 M€
Transferències corrents 17,62% 933.495 €
Inversions reals 2,26% 120.000 €
Actius financers 1,63% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat