Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

350,22 €

Pressupost inicial

15,92 M€

% sobre el total del press.

33,76 %

Mitjana despesa provincial

14,08 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 22,14% 3,52 M€
Habitatge i urbanisme 32,58% 5,19 M€
Benestar comunitari 29,02% 4,62 M€
Medi ambient 16,26% 2,59 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,30% 6,58 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,13% 7,82 M€
Transferències corrents 0,87% 138.336 €
Inversions reals 8,02% 1,28 M€
Transferències de capital 0,68% 108.755 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat