Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

56,95 €

Pressupost inicial

2,59 M€

% sobre el total del press.

5,49 %

Mitjana despesa provincial

982.315,19 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 9,43% 244.189,4 €
Parcs i jardins 57,28% 1,48 M€
Protecció i millora del medi ambient 33,28% 861.715 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 7,50% 194.189,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 58,68% 1,52 M€
Transferències corrents 1,57% 40.600 €
Inversions reals 30,90% 800.000 €
Transferències de capital 1,35% 35.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació