Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

7,78 €

Pressupost inicial

343.730 €

% sobre el total del press.

0,79 %

Mitjana despesa provincial

210.927,07 €

Sobre aquesta partida

Despeses derivades d’interessos, de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets per l’Ajuntament. També s’inclouen les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 92,19% 316.900 €
De dipòsits, fiances i d'altres 7,56% 26.000 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 7,81% 26.830 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació