Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

42,89 €

Pressupost inicial

1,9 M€

% sobre el total del press.

4,34 %

Mitjana despesa provincial

1,14 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 9,94% 188.496,93 €
Parcs i jardins 72,16% 1,37 M€
Protecció i millora del medi ambient 17,90% 339.348 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,55% 181.046,93 €
Despeses corrents en béns i serveis 73,54% 1,39 M€
Transferències corrents 0,35% 6.600 €
Inversions reals 7,38% 140.000 €
Transferències de capital 9,17% 173.920 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació