Esport

Pressupost inicial / hab.

25,72 €

Pressupost inicial

1,14 M€

% sobre el total del press.

2,60 %

Mitjana despesa provincial

917.696,39 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 29,32% 333.368,62 €
Promoció i foment de l'esport 20,95% 238.145 €
Instal·lacions esportives 49,73% 565.386 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,32% 333.368,62 €
Despeses corrents en béns i serveis 39,19% 445.545 €
Despeses financeres 0,07% 830 €
Transferències corrents 8,77% 99.760 €
Inversions reals 22,64% 257.396 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació