Cultura

Pressupost inicial / hab.

80,03 €

Pressupost inicial

3,54 M€

% sobre el total del press.

8,10 %

Mitjana despesa provincial

1,31 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 23,29% 823.788,11 €
Biblioteques i arxius 4,99% 176.548,92 €
Museus i arts plàstiques 3,55% 125.700 €
Promoció cultural 8,55% 302.590 €
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic 0,24% 8.550 €
Lleure i temps lliure 52,29% 1,85 M€
Festes populars i celebracions 7,08% 250.405 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 11,46% 405.485,03 €
Despeses corrents en béns i serveis 30,26% 1,07 M€
Transferències corrents 6,56% 232.090 €
Inversions reals 45,89% 1,62 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat