Cultura

Pressupost inicial / hab.

75,37 €

Pressupost inicial

3,33 M€

% sobre el total del press.

7,62 %

Mitjana despesa provincial

2,02 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 24,73% 823.788,11 €
Biblioteques i arxius 5,30% 176.548,92 €
Museus i arts plàstiques 3,77% 125.700 €
Promoció cultural 9,08% 302.590 €
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic 0,26% 8.550 €
Lleure i temps lliure 49,34% 1,64 M€
Festes populars i celebracions 7,52% 250.405 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 12,17% 405.485,03 €
Despeses corrents en béns i serveis 32,13% 1,07 M€
Transferències corrents 6,97% 232.090 €
Inversions reals 48,73% 1,62 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació