Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

77,90 €

Pressupost inicial

3,44 M€

% sobre el total del press.

7,88 %

Mitjana despesa provincial

3,44 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 3,44 M€
Assistència a persones dependents 16,79% 578.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,99% 1,34 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,61% 1,09 M€
Transferències corrents 25,55% 879.680 €
Inversions reals 1,34% 46.000 €
Actius financers 2,51% 86.500 €

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació