Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

28,94 €

Pressupost inicial

1,28 M€

% sobre el total del press.

2,93 %

Mitjana despesa provincial

1,88 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 47,84% 612.004,6 €
Gestió del patrimoni 23,55% 301.236 €
Gestió del deute i de la tresoreria 28,61% 366.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,80% 611.504,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 24,27% 310.500 €
Despeses financeres 4,38% 56.000 €
Inversions reals 23,55% 301.236 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació